Moment...

Paracetamol 1000mg zetpil

10 zetpillen (900104)
€ 2,69€ 2,56
Bestel:

Paracetamol behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Samenstelling:
De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Eén zetpil bevat respectievelijk 500 of 1000 mg paracetamol. De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal watervrij siliciumdioxide, hard vet (Witepsol H 15). Paracetamol HTP zetpil 1000 mg bevat tevens soja lecithine.

Gebruik:
Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): e?e?n zetpil van 120 mg 2-3 maal per dag. Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): e?e?n zetpil van 240 mg 2-3 maal per dag. Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): e?e?n zetpil van 240 mg 3 maal per dag. Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): e?e?n zetpil van 240 mg 4 maal per dag. Kinderen van 6 tot 9 jaar: e?e?n zetpil van 500 mg 2-3 maal per dag.
Kinderen van 9 tot 12 jaar: e?e?n zetpil van 500 mg 3 maal per dag. Kinderen van 12 tot 15 jaar: e?e?n zetpil van 1000 mg 2-3 maal per dag. Volwassenen: e?e?n zetpil van 500 of van 1000 mg tot maximaal 4000 mg per dag.
De zetpillen glijden makkelijker naar binnen als ze voor het inbrengen eerst even in water gedompeld worden. Wanneer de klachten weer opkomen mag er nog een zetpil gebruikt worden. De tijd tussen het toedienen van de zetpillen moet minstens 6 uur zijn. In het onderstaande overzicht worden verschillende leeftijdsgroepen aangegeven. De jongste kinderen in een groep mogen de zetpillen minder keer per dag gebruiken dan de oudste kinderen in een groep.
Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Healthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur