Moment...

Laatste blogs


BLOG: Hou grip op je bloeddruk

Grip op je hoge bloeddruk

Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft een hoge bloeddruk. Bij mensen boven de 60 jaar zelfs één op de twee. Een hoge bloeddruk geeft weinig tot geen klachten. Heel bedrieglijk, want het is wel degelijk gevaarlijk! Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct.


Hart en bloedvaten

Het hart pompt bloed door de bloedvaten in het lichaam, door zich bij elke "hartslag" samen te trekken en dan weer te ontspannen.
Dit geeft een bepaalde druk in de bloedvaten. Dat noemen we de bloeddruk. Hierin zijn twee fases te onderscheiden: het moment waarop het hart samentrekt en het bloed de aderen pompt en de "rustfase".

  1. systolische bloeddruk: het eerste cijfer, het hoogste, wanneer het hart samentrekt en het bloed er uitstroomt.
  2. diastolische bloeddruk: het tweede cijfer, het laagste, wanneer het hart zich ontspant en met bloed vult.

De bloeddruk wordt niet alleen bepaald door het hart, maar ook door de bloedvaten. Enkele bloedvaten kunnen zich krimpen en verwijden (vaso-constrictie en vaso-dilatatie) en zodoende mede de druk in de vaten bepalen. Ook het bloed zelf bepaald in kleine mate de bloeddruk. Dit heeft te maken met de stoffen die zich in het bloed bevinden.

Hoge bloeddruk

De bloeddruk verschilt door de dag heen, van de ene dag op de andere en onder invloed van emoties. Men spreekt van hypertensie (hoge bloeddruk) wanneer de bloeddrukwaarde voortdurend hoger liggen dan 140 mmHg bovendruk en 90 mmHg onderdruk


Een hoge bloeddruk is een symptoom van een ziekte, niet een ziekte op zich. Het moet gezien worden als een waarschuwing, dat er iets mis is met de gezondheid. Dit signaal dient dan ook serieus genomen te worden. Het kan een voorbode zijn van bv. een hersenbloeding of -infarct.

Naast de symptoombestrijding van een te hoge bloeddruk is er nu ook veel aandacht voor preventie. Een bloeddruk onder de 120/80 is prima, boven de 140/90 is overleg met een arts aan te bevelen. De huisarts zal in eerste instantie voorschrijven dat je het wat rustiger aan moet doen. Als de bloeddruk lange tijd te hoog blijft, zal er worden doorverwezen naar een specialist.

Een bloedonderzoek helpt bij het vaststellen van een juiste diagnose.


Klachten bij een hoge bloeddruk

De meeste mensen hebben geen klachten van een te hoge bloeddruk. Dit is ook een van de gevaren. Het kan jaren bestaan zonder dat het wordt opgemerkt.

Bij ernstig verhoogde bloeddruk kunnen er wel klachten zijn, zoals hoofdpijn, duizeligheid of oogklachten.


Wat kun je zelf doen om een gezonde bloeddruk in stand te houden?

Je kunt zelf veel doen om een gezonde bloeddruk in stand te houden en daarmee ook het risico op hart- en vaatziekten verminderen. De volgende leefregels zijn hierbij zeker belangrijk:

  • een optimaal gewicht (bij voorkeur een Body-Mass Index (BMI) van minder dan 25. Test hier je BMI);
  • gevarieerd en gezond eten (beperkt gebruik van verzadigd vet, 1-2 keer per week (vette) vis, minimaal 200 gram groenten en twee stuks fruit per dag);
  • eet natriumarm;
  • niet roken;
  • matig (liefst geen) alcoholgebruik;
  • regelmatig bewegen (vijf dagen per week, minimaal 30 minuten inspanning).
(Bron: UMC Utrecht)

Supplementen


Omega 3:
Van Omega 3 (visolie) is bekend dat zij twee stoffen bevat die een rol spelen bij de bloeddruk.
Het gaat hier om DHA (docosahexaeenzuur) en EPA (eicosapentaeenzuur), twee essentiële vetzuren. Dit wil zeggen dat je lichaam afhankelijk is van inname door voeding. Wanneer het niet lukt de aanbevolen hoeveelheid vis per week te eten is het gebruik van een supplement aan te raden.
Het gebruik van 3 gram DHA en EPA per dag heeft een gunstige invloed op het behoud van een normale bloeddruk.